BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

TANITIM

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içerisinde İspanyol Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları yer almaktadır.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün öncelikli amacı ilgili ana bilim dallarındaki yabancı dillerin, bu milletlerin edebiyat, kültür ve tarihlerinin başlangıcından günümüz postmodernist dönemine kadar teorik ve pratik olarak en iyi ve etkin şekilde öğretilmesini sağlamak, öğrencilerde hem kendi kültürlerine hem de yabancı kültürlere karşı bir farkındalık oluşturmak ve kültürlerarası iletişim kazandırmaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünce yetilerini geliştirmek için edebiyat akımlarının ve edebiyat teorilerinin öğretilmesine de önem verilmektedir. Bu sayede öğrenciler okurken ve yazarken bir edebi metne çok farklı açılardan bakabilmeyi, farklı edebi metinleri karşılaştırabilmeyi ve onları yorumlayarak analizlerini yapabilmeyi de öğrenecektir.

Bölümümüz, mezuniyet sonrasında, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek, eğitim gördüğü dilde dinleme, konuşma, okuma, anlama yetenekleri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi, gelecek için ülkemize nitelikli edebiyat araştırmacıları kazandırmayı hedeflemektedir.