BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Misyon-Vizyon

Bölümde yer alan Batı dillerinin dil ve edebiyat ağırlıklı çalışmalarını özümsemek, bu dilleri konuşan toplumların üretmiş oldukları klasik ve çağdaş eserlerin tercümesine katkı sağlamak, böylelikle bu toplumlar ile toplumumuz arasındaki tarihi, kültürel, edebî ve siyasi ilişkilerin tesisinde rol oynamak, bu dilleri konuşan toplumların kurumlarıyla kültürel ve akademik boyutta ilişkiler kurulması için sorumluluk üstlenmek niyetinde olan nitelikli ve üretken insanlar yetiştirirken kültürel, siyasi, toplumsal etkileşim üreten ve ilişkilere katkı sağlayan öncü bir bölüm olmaktır.