BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Toprak, Su ve Bilgi: Endülüs'te Felsefe ve Bilim Tarihi Üzerine

21.11.2019

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde düzenlemiş olduğumuz, Sayın Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Toprak, Su ve Bilgi: Endülüs’te Felsefe ve Bilim Tarihi Üzerine” başlıklı ilk etkinliğimiz 20 Kasım 2019 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

“Madde olmadan mana olmaz”: Toprak ve suyun, Endülüs’teki entelektüel hayatı anlamak adına taşıdığı öneme dikkat çeken Fazlıoğlu bilgi üretiminin neden Endülüs’te çoğaldığı ve sonucunda bu üretimin nerelere kadar ulaştığı konularını ele alırken felsefe ve bilim tarihi çerçevesinde yaklaşık 800 yıllık bir dönemde yetişmiş olan matematikçiler, astronomlar, filozoflar ve mantıkçılar üzerine çok kıymetli bilgiler paylaştı.